บริการงานม้วนโลหะแผ่น ทุกชนิด เช่น


ม้วนถังน้ำมัน , ปั้มฝาถัง , ม้วนกรวย