เรา EIS มีทีมช่างฝีมือที่ชำนาญงาน พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งานบริการของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้านแปรรูปโลหะได้อย่างครบวงจร โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยที่ทันสมัยในการผลิต,ตรวจสอบและติดตั้ง ร่วมกับเทคนิคต่างๆที่ช่วยส่งเสริมให้งานของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

ผลงานที่ผ่านมา