บริการงานกลึงชิ้นงานโลหะและวัสดุทุกชนิดรวมถึงรับผลิต Jig Figure ,  อะไหล่เครื่องจักร ,

 อะไหล่อุตสาหกรรม ,  งานตามแบบทุกชนิด

    เพิ่มเพื่อน


CNC Lathe

CAMPRO CPL-3512

CAPACITY

X → 500 mm
Z → 850 mm

Latest Projects

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...