งานตัดโลหะแผ่น

งานตัดเพลา
มิถุนายน 6, 2020
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
มิถุนายน 17, 2020
งานตัดเพลา
มิถุนายน 6, 2020
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
มิถุนายน 17, 2020

บริการงานตัดโลหะแผ่นทุกชนิด เพื่อช่วยลดขั้นตอน


และควบคุมต้นทุนในการผลิต ของลูกค้าค่ะ ^^