ฝาครึ่งวงกลมสแตนเลส

ฝาครึ่งวงกลมสแตนเลสตัดตามแบบ # […]